warunki użytkowania

Niniejsze Warunki regulują Twój dostęp, korzystanie ze wszystkich treści, Produktów i Usług dostępnych na stronie internetowej https://rg.gy („Usługa”) prowadzonej przez RGGY – Your App Adventure Begins Here („nas”, „my” lub „nasz”).

Twój dostęp do naszych usług podlega akceptacji, bez modyfikacji, wszystkich warunków i zasad zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad operacyjnych i polityk opublikowanych i które mogą być publikowane od czasu do czasu przez nas.

Prosimy o uważne przeczytanie Umowy przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszych Usług. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części naszych Usług, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na jakąkolwiek część warunków Umowy, nie może uzyskać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać.

Własność intelektualna

Umowa nie przenosi z Nas na użytkownika żadnej własności intelektualnej Naszej lub osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (między stronami) wyłącznie w rękach RGGY – Your App Adventure Begins Here i jej licencjodawców.

Usługi osób trzecich

Korzystając z Usług, użytkownik może korzystać z usług, produktów, oprogramowania, elementów osadzonych lub aplikacji opracowanych przez osoby trzecie („Usługi Osób Trzecich”).

Jeśli użytkownik korzysta z jakichkolwiek Usług osób trzecich, rozumie, że:

Wszelkie korzystanie z Usług Stron Trzecich odbywa się na Twoje własne ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności ani nie jesteśmy odpowiedzialni wobec nikogo za strony internetowe lub Usługi Stron Trzecich.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.
Konta

W przypadku, gdy korzystanie z jakiejkolwiek części naszych Usług wymaga posiadania konta, użytkownik zgadza się podać nam pełne i dokładne informacje podczas rejestracji konta.

Użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie informacji o swoim koncie i za bezpieczne przechowywanie hasła.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, którego używa do uzyskania dostępu do Usługi. Nie wolno udostępniać ani nadużywać swoich danych uwierzytelniających. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych użyciach swojego konta lub po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez RGGY – Your App Adventure Begins Here.

RGGY – Your App Adventure Begins Here nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony internetowe lub usługi osób trzecich. RGGY – Your App Adventure Begins Here nie ponosi również odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych stron internetowych lub usług osób trzecich.

Wypowiedzenie

Możemy zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do wszystkich lub części naszych Usług w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, z lub bez powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcesz rozwiązać Umowę lub swoje konto w RGGY – Your App Adventure Begins Here, możesz po prostu zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie, przetrwają rozwiązanie, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Nasze Usługi są dostarczane w stanie, w jakim są i w miarę dostępności. RGGY – Your App Adventure Begins Here oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ani RGGY – Your App Adventure Begins Here , ani jej dostawcy i licencjodawcy nie udzielają gwarancji, że nasze Usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły lub nieprzerwany.

Użytkownik rozumie, że pobiera z naszych Usług lub w inny sposób uzyskuje treści lub usługi za pośrednictwem naszych Usług według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Umowa i każdy dostęp do naszych Usług lub korzystanie z nich podlegają prawu stanu Nowy Jork.

Właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związanych z Umową i wszelkim dostępem lub korzystaniem z naszych Usług będą sądy stanowe i federalne znajdujące się w Nowym Jorku.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków korzystania i Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem team@rg.gy.

 

Ten post jest również dostępny w: العربية Nederlands English Français Deutsch हिन्दी Indonesia Italiano 日本語 Português Română Русский Español Türkçe

Comentarios cerrados.