gebruiksvoorwaarden

Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van alle inhoud, Producten en Diensten beschikbaar op https://rg.gy website (de “Dienst”) beheerd door RGGY – Your App Adventure Begins Here (“ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot onze diensten is onderworpen aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle hierin opgenomen voorwaarden en alle andere operationele regels en beleidsregels die van tijd tot tijd door ons worden gepubliceerd en kunnen worden gepubliceerd.

Lees de overeenkomst zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze diensten. Door toegang tot of gebruik van enig deel van onze Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, dan mag u onze Diensten niet openen of gebruiken.

Intellectueel eigendom

De Overeenkomst draagt geen enkel intellectueel eigendom van Ons aan u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij RGGY – Your App Adventure Begins Here en haar licentiegevers.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Diensten kunt u gebruik maken van diensten, producten, software, embeds of applicaties van derden (“Diensten van Derden”).

Indien u Diensten van derden gebruikt, begrijpt u dat:

Elk gebruik van een Dienst van derden is op eigen risico, en wij zijn jegens niemand verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites of Diensten van derden.
U erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.
Accounts

Wanneer voor het gebruik van enig deel van onze Diensten een account vereist is, gaat u ermee akkoord ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en voor het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst. U zult uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wanneer u zich bewust wordt van enige andere inbreuk op de beveiliging.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door RGGY – Your App Adventure Begins Here .

RGGY – Your App Adventure Begins Here is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. RGGY – Your App Adventure Begins Here is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Diensten op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder oorzaak, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Als u de Overeenkomst of uw RGGY – Your App Adventure Begins Here account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Onze Diensten worden geleverd op “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. RGGY – Your App Adventure Begins Here en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch RGGY – Your App Adventure Begins Here, noch haar leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat onze Diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn.

U begrijpt dat u naar eigen inzicht en op eigen risico downloadt van, of anderszins inhoud of diensten verkrijgt via, onze Diensten.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Behalve voor zover toepasselijk recht anders bepaalt, zijn op de Overeenkomst en elke toegang tot of elk gebruik van onze Diensten de wetten van New York van toepassing.

Voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Diensten zijn de staats- en federale rechtbanken in New York bevoegd.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via team@rg.gy.

 

Dit bericht is ook beschikbaar in: العربية English Français Deutsch हिन्दी Indonesia Italiano 日本語 Polski Português Română Русский Español Türkçe

Comentarios cerrados.