privacybeleid

Welkom bij https://rg.gy (de “Site”). Wij begrijpen dat privacy online belangrijk is voor gebruikers van onze Site, vooral wanneer zij zaken doen. Deze verklaring regelt ons privacybeleid met betrekking tot de gebruikers van de Site (“Bezoekers”) die de Site bezoeken zonder zaken te doen en Bezoekers die zich registreren om zaken te doen op de Site en gebruik maken van de verschillende diensten die worden aangeboden door RGGY – Your App Adventure Begins Here (gezamenlijk “Diensten”) (“Geautoriseerde Klanten”).

“Persoonlijk identificeerbare informatie”

verwijst naar alle informatie die de persoon op wie deze informatie betrekking heeft identificeert of kan worden gebruikt om deze te identificeren, te contacteren of te lokaliseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, socialezekerheidsnummer en creditcardinformatie. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat geen informatie die anoniem wordt verzameld (dat wil zeggen zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet gekoppeld is aan een geïdentificeerde persoon.

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?

Wij kunnen basisinformatie over het gebruikersprofiel van al onze Bezoekers verzamelen. Wij verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze Geautoriseerde Klanten: de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het adres, de profielinformatie van sociale media,

Welke organisaties verzamelen de informatie?

Naast onze directe verzameling van informatie, kunnen onze externe dienstverleners (zoals creditcardmaatschappijen, clearinghouses en banken) die diensten verlenen zoals krediet-, verzekerings- en escrow-diensten, deze informatie verzamelen van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten. Wij controleren niet hoe deze derden dergelijke informatie gebruiken, maar wij vragen hen wel bekend te maken hoe zij de persoonlijke informatie gebruiken die zij van Bezoekers en Geautoriseerde Klanten ontvangen. Sommige van deze derden kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend optreden als schakels in de distributieketen en de aan hen verstrekte informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken.

Hoe gebruikt de Site persoonlijk identificeerbare informatie?

Wij gebruiken Persoonlijk Identificeerbare Informatie om de Site aan te passen, om passende diensten aan te bieden en om koop- en verkoopverzoeken op de Site in te willigen. Wij kunnen Bezoekers en Geautoriseerde Klanten e-mailen over onderzoek of koop- en verkoopmogelijkheden op de Site of informatie met betrekking tot het onderwerp van de Site. Wij kunnen ook Persoonlijk Identificeerbare Informatie gebruiken om contact op te nemen met Bezoekers en Geautoriseerde Klanten in antwoord op specifieke vragen, of om gevraagde informatie te verstrekken.

Met wie mag de informatie worden gedeeld?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie over Geautoriseerde Klanten kan worden gedeeld met andere Geautoriseerde Klanten die potentiële transacties met andere Geautoriseerde Klanten willen evalueren. Wij kunnen geaggregeerde informatie over onze Bezoekers, met inbegrip van de demografische gegevens van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten, delen met onze gelieerde agentschappen en externe leveranciers. Wij bieden ook de mogelijkheid om te weigeren informatie te ontvangen of gecontacteerd te worden door ons of door een agentschap dat namens ons optreedt.

Hoe worden persoonlijk identificeerbare gegevens opgeslagen?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzameld door RGGY – Your App Adventure Begins Here wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of werknemers van RGGY – Your App Adventure Begins Here behalve voor gebruik zoals hierboven aangegeven.

Welke keuzes staan de bezoekers ter beschikking wat betreft het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie?

Bezoekers en Geautoriseerde Klanten kunnen zich afmelden voor het ontvangen van ongevraagde informatie van of benaderd worden door ons en/of onze verkopers en gelieerde agentschappen door te reageren op e-mails zoals aangegeven, of door contact met ons op te nemen via team@rg.gy.

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker, en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens als de bezoeker terugkeert.

Wij gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Worden er cookies gebruikt op de site?

Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. Wij gebruiken Cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze Bezoekers en de diensten die zij selecteren. Wij gebruiken ook Cookies voor veiligheidsdoeleinden om onze Geautoriseerde Klanten te beschermen. Als een Geautoriseerde Klant bijvoorbeeld is ingelogd en de site langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, loggen wij de Geautoriseerde Klant automatisch uit. Bezoekers die niet willen dat er cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze https://rg.gy gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de website niet goed functioneren zonder de hulp van cookies.

Cookies gebruikt door onze dienstverleners

Onze dienstverleners gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Meer details over welke cookies worden gebruikt, vindt u op onze informatiepagina over cookies.

Welke partners of dienstverleners hebben toegang tot Persoonlijk Identificeerbare Informatie van Bezoekers en/of Geautoriseerde Klanten op de Site?

RGGY – Your App Adventure Begins Here is partnerschappen en andere samenwerkingsverbanden aangegaan en zal dat blijven doen met een aantal leveranciers. Dergelijke verkopers kunnen toegang hebben tot bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie op een “need to know” basis voor het beoordelen van Geautoriseerde Klanten om in aanmerking te komen voor diensten. Ons privacybeleid heeft geen betrekking op hun verzameling of gebruik van deze informatie.

Hoe beveiligt de Site persoonlijk identificeerbare informatie?

Al onze werknemers zijn op de hoogte van ons veiligheidsbeleid en onze praktijken. De Persoonlijk Identificeerbare Informatie van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde werknemers die een wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot de informatie. Wij controleren onze beveiligingssystemen en -processen regelmatig. Gevoelige informatie, zoals kredietkaartnummers of socialezekerheidsnummers, wordt beschermd door encryptieprotocollen, die worden gebruikt om informatie die via het internet wordt verzonden te beschermen. Hoewel wij commercieel redelijke maatregelen nemen om een veilige site te handhaven, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, geknoei en inbraak, en wij kunnen niet garanderen of waarborgen dat dergelijke gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens Bezoekers of Geautoriseerde Klanten voor dergelijke voorvallen.

Hoe kunnen Bezoekers eventuele onjuistheden in Persoonlijk Identificeerbare Informatie corrigeren?

Bezoekers en Geautoriseerde Klanten kunnen contact met ons opnemen om persoonlijk identificeerbare informatie over hen bij te werken of onnauwkeurigheden te corrigeren door een e-mail te sturen naar team@rg.gy.

Kan een Bezoeker persoonlijk identificeerbare informatie die door de Site wordt verzameld verwijderen of uitschakelen?

Wij bieden Bezoekers en Geautoriseerde Klanten een mechanisme om persoonlijk identificeerbare informatie uit de database van de Site te verwijderen/deactiveren door contact op te nemen met. Vanwege back-ups en registraties van verwijderingen kan het echter onmogelijk zijn een bezoeker te verwijderen zonder enige restinformatie te behouden. Een persoon die verzoekt om deactivering van persoonlijk identificeerbare informatie zal deze informatie functioneel verwijderd krijgen, en wij zullen persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot deze persoon op geen enkele wijze verkopen, overdragen of gebruiken.

Uw rechten

Dit zijn beknopte rechten die u hebt volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming

  • Het recht op toegang
  • Het recht op correctie
  • Het recht op wissen
  • Het recht om de verwerking te beperken
  • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • Het recht om toestemming in te trekken

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot “Kinderen”, iedereen onder de 18 jaar, en wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 18 jaar.

Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de verstrekte contactgegevens. Als wij te weten komen dat kinderen onder de 18 jaar persoonlijke informatie hebben verstrekt, zullen wij deze informatie onmiddellijk van onze servers verwijderen.

Naleving van wetten

Openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie om aan de wet te voldoen. Wij zullen persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie om informatie vrij te geven. Wij zullen ook persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten te beschermen.

Wat gebeurt er als het privacybeleid verandert?

Wij zullen onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten informeren over wijzigingen in ons privacybeleid door dergelijke wijzigingen op de Site te plaatsen. Indien wij ons privacybeleid echter zodanig wijzigen dat persoonlijk identificeerbare informatie openbaar wordt gemaakt waarvan een bezoeker of geautoriseerde klant eerder heeft verzocht deze niet openbaar te maken, zullen wij contact opnemen met deze bezoeker of geautoriseerde klant om deze bezoeker of geautoriseerde klant in staat te stellen deze openbaarmaking te voorkomen.

Links

https://rg.gy bevat links naar andere websites. Als u op een van deze links klikt, gaat u naar een andere website. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, aangezien hun privacybeleid kan afwijken van het onze.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via team@rg.gy.


Dit bericht is ook beschikbaar in: العربية English Français Deutsch हिन्दी Indonesia Italiano 日本語 Polski Português Română Русский Español Türkçe

Comentarios cerrados.